Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

Reallønnsvekst for statsansatte. Streik avverget i staten.

 – Nesten alle statsansatte er sikret reallønnsvekst gjennom sentrale tillegg. Det var vårt viktigste krav [...]

Dårlig trygdeoppgjør i år igjen

– Regjeringen Solberg tviholder på reguleringsregimet for alderspensjonene, sier Unios sjeføkonom Erik Orskaug etter at [...]

Bransjeprogrammene skal redusere sykefraværet og holde folk på jobben

– Vi er klare. Unio og våre forbund har stor tro på opprettelsen av de [...]

– Nær løsning – eller krise?

Vi får mange spørsmål om hvordan det går i meklingene, både i stat og kommuner, [...]

Alderspensjonistene taper

– Regjeringen Solberg har spart 7,5 milliarder kroner på regulering av alderspensjonene i folketrygden, sa [...]

1000 statsansatte er streikeklare i politiet, høyskoler og universiteter

Dersom meklingen i staten ikke fører frem innen fristen natt til 24. mai, vil Unio [...]

Nå er det enighet i lønnsforhandlingene i KS bedrift

Unio har kommet til enighet med KS Bedrift i mellomoppgjøret for Hovedtariffavtalen for konkurranseutsatte bedrifter. [...]

Ber Stortinget utrede et uavhengig organ for varsling

– Unios medlemsgrupper innen innen helse, utdanning, politi og forskning opplever svært ofte kritikkverdige forhold [...]

Ba Stortinget høyre etter om særaldersgrenser og pensjonsrettar

Ragnhild Lied bad i dag Stortingets Arbeids- og sosialkomité gjere endringar på det regjeringa har [...]

Brudd i statsoppgjøret

Det var ikke mulig å komme til en forhandlingsløsning i lønnsoppgjøret i staten, som nå [...]