Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

Ny nedgang i realinntekten til alderspensjonistene

– Regjeringen tviholder på reguleringsregimet for alderspensjonene. Årets trygderegulering gir derfor nok en gang reell [...]

Pensjonstyveriet fortsetter – taper 1,1 milliarder kroner i årets forhandlinger

Alderspensjonistene vil tape 1,1 milliarder kroner i årets trygdeoppgjør. – Regjeringen Solberg tviholder på en [...]

Enighet med Spekter i A-delsforhandlingene

De første forhandlingene i Spekter ble unnagjort tirsdag. I denne delen av forhandlingene avtales ikke noe [...]

Startskuddet gått for årets forhandlinger

Unio og Spekter er nå i gang med de innledende forhandlingene for medlemmer i de [...]

Nå kan virksomhetene permittere i ett år

Regjeringen varsler i dag at de vil utvide perioden for permittering fra 26 til 52 [...]

Høyere anslag på prisveksten

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene, TBU, har i et møte i dag økt anslaget for [...]

Ny medarbeidar i Unio

Unio har tilsett Eli-Karin Flagtvedt i sekretariatet. Flagtvedt har hovedfag i samanliknande politikk frå Universitetet [...]

– Skuffende håndtering av korona-smitten på Hurtigruten

​- Hurtigrutens gjennomføring oppfattes ikke som i samsvar med den informasjon som ble gitt, om [...]

Sats på anstendige arbeidsforhold og utdanning !

FNs høynivåmøte om bærekraftsmålene er inne i sin 3. dag. Unio fikk mulighet til å [...]

Unio øker mest, målt som andel av alle fagorganiserte

Unio øker mest, målt som andel av alle fagorganiserte. Unios andel har gått opp fra [...]