Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

Unio har inngått bankavtale med Nordea Direct

– Jeg er glad for at vi lanserer et konkurransedyktig bank-tilbud til medlemmene våre, sammen med [...]

Permitterte studenter får penger i ny ordning

Regjeringen sikrer kompensasjon til permitterte i 18 dager etter utløpet av lønnspliktperioden. Det betyr at [...]

Dette mener Unio om at koronaloven får lengre varighet

– For Unio er det viktig at vi så snart som mulig kan komme tilbake [...]

Det gir økonomisk trygghet for utsatte at koronasmitte kommer inn under yrkesskadereglene

Nå endrer regjeringen yrkesskadereglene i Folketrygden, så ansatte som smittes av koronaviruset på jobb sikres [...]

Utsatt trygdeoppgjør på grunn av koronasituasjonen

Trygdeoppgjøret utsettes til høsten på grunn av koronasituasjonen og utsettelsen av de andre lønnsoppgjørene. Virkningstidspunktet [...]

Forslaget om krisepakke for bedrifter og selvstendig næringsdrivende

– Bedriftspakka gir støtte til å dekke faste utgifter som eksempelvis husleie. I denne omgang er [...]

Statsråden har håndtert spørsmål om arbeidstid klokt i koronaepidemien

– Unio er glad for at statsråd Torbjørn Røe Isaksen har sett at partene tar [...]

Slik er den siste krisepakken

Krisepakken handler om tiltak på områdene skatt og avgift, sosiale tiltak, kompetansetiltak, kommuneøkonomi og grundere. [...]

Krisepakken : – Bra, første tiltak i kommunene

– Vi er glad for at Stortinget har sett behovet for tiltak i kommunene. Som [...]

Frykter svikt i helsetilbudet til befolkningen på sikt

Flere tusen fysioterapeuter står i fare for å måtte stenge dørene, til tross for løfter [...]