Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

Unio kommune krever klar reallønnsvekst

– I dette oppgjøret forventer vi en klar reallønnsvekst for våre grupper. Skal en løse [...]

Ein jobb for berekraftige, inkluderande samfunn

– Utvikling av eit mer berekraftig, inkluderande samfunn med minst mogleg skilnader og der vi [...]

Klimaets betydning for arbeidstakere

– Det er all grunn til å fortsette jobben med å øke kunnskapen om og [...]

Innledende forhandlinger mellom Unio og Spekter i gang

De innledende forhandlingene mellom Unio og Spekter i årets tariffoppgjør startet tirsdag 9. april klokka [...]

Endelig rapport fra TBU i dag

Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) ble offentliggjort i dag.   [...]

Gjenvalgt som leder av skatterevisorene

Skatterevisorenes Forening har avholdt kongress 12. og 13. mars 2024 på Lillehammer og valgte Odd [...]

Må tette mer av lønnsgapet

– Fjoråret bidro ikke til å tette igjen noe av lønnsgapet for de med høyere [...]

Frokostseminar med partene i staten

På initiativ fra Unio, arrangerte partene i staten frokostseminar om emosjonelle belastninger i yrker som [...]

Inntektspolitisk konferanse i Unio

Unios inntektspolitiske konferanse er 8. mars og programmet er klart. På konferansen møtes alle forhandlingsutvalgene [...]

Pensjonsmeldingen: Unio-forslag får støtte i Stortinget

– Det er bra at stortingsflertallet foreslår en skjermingsordning mot levealdersjustering i alderspensjonen til de [...]