Forfatterarkiv: Hedvig Bjørgum

Fakta om utdanningsgrupper i staten

Vi har etter hvert et klart kunnskapsgrunnlag om lønn og lønnsutvikling i staten, med rapporter [...]

Utdanningsgruppene vokser mest

Gjennomgangen av tilgjengelige medlemstall i organisasjonene viser at Akademikerne har den største medlemsveksten målt i [...]

Unios sjeføkonom retter opp i uriktige LO-påstander

Å skape fiendebilder river ned tilliten, skriver sjeføkonom Fredrik Haugen i Unio i et innlegg [...]

Enighet mellom Unio og Virke

Onsdag morgen ble det enighet i forhandlingene mellom Unio og Virke om hovedoppgjøret for landsoverenskomstene [...]

Profesjonsforbundet stiftet og interimsstyre valgt

Tre fagforeningsledere åpnet i fellesskap stiftelsesmøtet for det nye forbundet for prester, diakoner og undervisningsansatte. [...]

Gjennomslag for Unio-krav om pensjon

– Vi er glade for at regjeringen har lyttet til Unios krav om at sykepleiere på [...]

Oppstart i forhandlinger mellom Unio og Virke

– Vi forventer samme resultat for våre medlemmer i Unio Virke som i offentlig sektor, [...]

To av tre støtter streiken i staten

Ifølge en undersøkelse Respons Analyse har gjort for Akademikerne støtter 67 prosent av befolkningen Akademikernes [...]

Guro Lind: – Kunnskapsløs Agenda

Agenda Magasin gjenforteller LOs historie om at Unio vil rive ned den norske modellen. Det [...]

Tariffoppgjøret 2024: Kirken må bruke lønn som virkemiddel

– Våre medlemmer har utdanning og kompetanse som Den norske kirke er helt avhengig av [...]