Unio i Arendalsuka 2022

Møt Unio på Strand Café

Debatter og arrangement

16.–19. august

Unios program

Strand Café:

Møt Unio og forbundene

Strand Café gjøres om til Unio-kafé der vi og våre forbund arrangerer debatter og andre tilstelninger. Debattene vil bli strømmet.

Les mer

Arendalsuka 2022:

Hovedprogrammet

Arendalsuka 2022:

Unio-kafeen i dag
(fra 16. august)

Arendalsuka 2022:

Dette er Arendalsuka

Siste fra Arendalsuka:

Hvor blir det av kvinneperspektivet i valgkampen?

Tolv organisasjoner har gått sammen for å få likestilling og kvinners rettigheter på agendaen i [...]

Diskuterte Unios tillitsvalgtundersøkelse

Fafo har på oppdrag fra Unios koronautvalg for beredskap og krisehåndtering  gjort en undersøkelse blant [...]

Unios koronarapport lansert

Er vi beredt for neste krise ? Unio la frem sin rapport fra koronapandemien på [...]

Vi trenger fortsatt brede, inkluderende grunnutdanninger

– Når vi skal diskutere arbeidslivsrelevans i universiteter og høyskoler må vi både ha et [...]

Høy temperatur i lønnsdebatt på Arendalsuka

Det var høy temperatur da Unio arrangerte debatt om frontfagsmodellen med Utdanningsforbundet, Norsk Sykepleierforbund, KS [...]

Gode offentlege tenester er avgjerande for verdiskapinga

Gode offentlege tenester med høg kvalitet utført av dyktige fagfolk med høgskule- og universitetsutdanning eller [...]

Etterlyser ny politisk kultur og endret budsjettprosess

Har vi råd til velferdsstaten, slik vi kjenner den, også om tjue og førti år? [...]

Her er alle arrangementene i Unio-kaféen i Arendalsuka

Unio er på plass på Strand Café sentralt i Pollen i Arendalsuka. Den gjøres om til [...]