Program i Unio-kafeen torsdag 18. august

16.00–17.00
Hva skal til for å få god kvalitet i tjenestene i offentlig sektor?