Leder i Utdanningsforbundet, Steffen Handal  Foto: Unio

Hva skal til for å få god kvalitet i tjenestene i offentlig sektor?

Torsdag 18. august
16.00–17.00
Strand Café (Unio-teltet)

Om arrangementet

Velferdstjenestene trues av manglende rekruttering av kompetanse. Flere virksomheter har problemer med å beholde kompetansen i samfunnsviktige velferdstjenester. Lønn er ett av flere virkemidler for få flere inn i yrkene, og beholde dem som er der på jobb, uten av de går av tidligere eller skifter til andre yrker. Må lønna i offentlig sektor opp hvis befolkningen skal få velferdstjenester av god nok kvalitet, som de forventer og har krav på?

Programleder er Erik Aasheim.

Medvirkende:
Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet
Kai Øivind Brenden, 2. nestleder Norsk Sykepleierforbund
Torbjørn Røe Isaksen, samfunnsredaktør i E24
Anita Hoemsnes, kommentator i Dagens Næringsliv

Se opptak av sendingen her:

Les mer

tilbake til programmet