Tove Holst Skyer, forbundsleder i Norsk Ergoterapeutforbund.

Bærekraftige helsetjenester eller kommunal kollaps?

Tirsdag 16. august
13.00–14.00
Strand Café (Unio-teltet)

Om arrangementet

Et sentralt prinsipp for FNs bærekraftsmål er at alle skal inkluderes. Stadig flere eldre og utenforskap blant yngre utfordrer helse- og velferdstjenestene.

Ergoterapeutene mener at helse- og velferdstjenestene må dreies mot tjenester som utløser ressurser. En slik dreining krever et skifte fra vektlegging av sykdom og pleie, til forebygging, mestring og deltakelse. Dette arrangementet vil vise deg hvordan og hvorfor.

Programleder er Erik Aasheim.

Medvirkende:
Henrik Dons Finsrud, fagleder, Innsikt og innovasjon, KS
Tove Holst Skyer, forbundsleder, Ergoterapeutene
Carina Kolnes, avdelingsleder for rehabilitering, Indre Østfold kommune
Hans Inge Myrvold, Helse- og omsorgskomiteen, Senterpartiet

Se opptak av sendingen her:

Les mer

tilbake til programmet