ARENDALSUKA 2022

Arendalsuka skjer hvert år i uke 33. I år finner arrangementet sted 15. til 19. august. Unio er til stede.

Arendalsuka skal være en årlig nasjonal arena hvor aktører innenfor politikk, samfunns- og næringsliv møter hverandre og folk, for debatt og utforming av politikk for nåtid og framtid.

Unio er på plass på Strand Café sentralt i Pollen. Den er åpen fra kl. 07.00 om morgenen til sent på kvelden, og her serveres det blant annet hjemmebakt bakverk. Strand Café gjøres om til Unio-kafé der vi og våre forbund arrangerer debatter og andre tilstelninger. Debattene vil bli strømmet.

Programmet under viser arrangement hvor Unio er arrangør, medarrangør eller deltar. Her kan du også se opptak av sendingene.

Program tirsdag 16. august

Program onsdag 17. august

Program torsdag 18. august

16.00–17.00
Hva skal til for å få god kvalitet i tjenestene i offentlig sektor?