Silje Naustvik er nestleder i Unio og NSF. Hun dukker opp på flere dabatter i Arendalsuka. Foto: NSF

Andre debatter der Unio og forbundene er med

I tillegg til programmet i Unio-teltet, deltar Unio og forbundene også på andre arrangement under Arendalsuka. Her har vi samlet de som er bekreftet, flere kommer etter hvert.

Mandag 15. august

14.30–15.25, Lille Hotell: Hvordan kan et godt partssamarbeid bidra til bedre arbeidsmiljø og lavere sykefravær?
Geir Lyngstad Strøm (Unio) og Silje Naustvik (NSF, Unio)

16.00–17.30, Clarion Hotel Tyholmen: Hvem bestemmer over klasserommet? To paneldiskusjoner om lesing, digitalisering og prøver
Steffen Handal (Utdanningsforbundet)

Tirsdag 16. august

08.00–09.00, Lille Hotell: Hvor arbeidsrelevant er sykepleierutdanningen? FoU-lansering
Kai Øivind Brenden (Norsk Sykepleierforbund)

09.30–10.30, Lille Hotell: Hvordan lykkes med ny oppgavedeling i helse og omsorg?
Silje Naustvik (NSF, Unio)

10.30–11.20, Arendal bibliotek: Hvordan sikrer vi at elevene får de beste læremidlene?
Thom Jambak (Utdanningsforbundet)

11.00–12.00, Arendal kultur- og rådhus: Hva nå, Helse-Norge?
Lill Sverresdatter Larsen (NSF)

15.00–16.00, Arendal kultur- og rådhus: Kan skolen utjevne forskjeller?
Steffen Handal (Utdanningsforbundet)

Onsdag 17. august

10.00–10.45, Eureka kompetanse: Hvordan gjør vi skolen til et trygt sted for alle?
Siri Skjæveland Lode (Utdanningsforbundet)

10.00–11.00, Symposeum: Demens: Mens vi venter på kuren
Kai Øivind Brenden (Norsk Sykepleierforbund)

12.30–13.30, MØR biffhus: Bærekraftig lønnsmodell for Norge
Ragnhild Lid (Unio)

16.00–17.00, Barrique øl og vinstue: New Public Management vs. tillitsreform
Silje Naustvik (NSF)

16.30–18.00, Clarion Hotel Tyholmen: Hvordan kan vi rekruttere og beholde flere lærere?
Steffen Handal (Utdanningsforbundet)

19.00–20.30, Madam Reiersen: Stormøte med kvinnetoppene i offentlig sektor: Er kvinner taperne i arbeidslivet?
Lill Sverresdatter Larsen (NSF)

Torsdag 18. august

09.30–10.45, UiA-teltet: Akademisk frihet og demokrati
Guro Lind (Forskerforbundet)

12.00–13.00, Castelle: Hvor vil med digitaliseringen i skolen?
Steffen Handal (Utdanningsforbundet)

14.00–14.45, Clarion Hotel Tyholmen: Frontfagsmodellen – finnes det et bedre alternativ?
Steffen Handal (Utdanningsforbundet) og Lill Sverresdatter Larsen (NSF)

Fredag 19. august

09.00–10.45, UiA-teltet: Hvorfor trenger vi barnehagefaglig masterkompetanse i barnehagen?
Hege Valås (Utdanningsforbundet)

tilbake til programmet