Alle arrangementene på Unio-kafeen blir strømmet, her fra en sending i 2022. Foto: Unio

Se sendingene fra Unio-kafeen

Alle arrangementene på Unio-kafeen blir strømmet. Her kan du følge sendingene direkte eller se dem i opptak.

Tirsdag 13. juni

09.00–10.00: Hvem kan kutte ventelistene til Vestre?

12.00–13.00: Har politiet ufortjent høy tillit? Politiets kapasitet reduseres, mens kriminaliteten øker

14.00–15.00: Bli med og diskuter hvordan rehabiliteringstjenestene kan bli bedre!

15.30–16.30: Glede av å lede

Onsdag 14. juni

10.30–11.30: Spør statsråden! Spørretime om forskning og høyere utdanning

12.00–13.00: Stat og næringsliv som de kriminelles minibank og Skatteetaten som datasentral

15.30–16.15: Fast track mot todelt helsevesen – hvordan snu utviklinga?

Torsdag 15. juni

10.30–11.30: Personellkrisen: Oppgavedeling er en viktig del av løsningen

12.00–13.00: Unio-studentene: Kunnskapsberedskap i profesjonsutdanningene