Fredrik Haugen er sjeføkonom i Unio. Han deltar i paneldebatt om frontfagsmodellen torsdag 15. august. Foto: Unio

Andre debatter der Unio og forbundene er med

I tillegg til programmet i Unio-teltet, deltar Unio og forbundene også på andre arrangement under Arendalsuka. Her har vi samlet de som er bekreftet, flere kommer etter hvert.

Mandag 12. august

11.00–12.00, Arendals Fossekompani: Hvordan skal fremtidens system for høyere utdanning se ut?
Unio-studentene deltar

15.00–16.00, Kulturkammeret: Kva er god læring?
Utdanningsforbundet er medarrangør

17.00–17.45, GRID-Arendal: Lansering av Kompetansekompasset: Arbeidstakernes blikk på etter- og videreutdanning

Tirsdag 13. august

10.00–10.45, Steenhuset: Tannhelseutvalgets rapport: Hvilke konsekvenser vil den få?
Norsk Tannpleierforening er medarrangør

10.00–11.00, Kulturkammeret: To debrief, or not to debrief? Når det som ikke skal skje, allikevel skjer
Norsk Sykepleierforbund deltar

10.00–11.00, Madam Reiersen: Beredskapskrise i nødetatene? Når sekundene teller, men minuttene gjelder
Politiets Fellesforbund er medarrangør

13.00–14.00, Arendal kultur- og rådhus: Tok testingen av elevene av?​
Utdanningsforbundet er medarrangør

Onsdag 14. august

08.00–09.00, MØR biffhus: Helsepolitisk barometer 2024: Dette mener folk om norsk helsepolitikk
Norsk Sykepleierforbund deltar

09.00–10.00, Boy Leslie: Gir de maritime utdanningene den kompetansen vi trenger for kommende teknologiskifter?
Det norske maskinistforbund er medarrangør

10.15–11.00, Hjerneteltet: Medikamentell behandling – hjelp eller straff?
Norsk Sykepleierforbunds faggruppe innen psykisk helse og rus er medarrangør

12.15–13.15, Thon hotel Arendal: Kampen om sannheten: Skolen som arena for bygging av demokratisk beredskap
Utdanningsforbundet deltar

14.30–15.15, Menneskerettighetsteltet: Kampen om sannheten: Skolen som arena for bygging av demokratisk beredskap
Utdanningsforbundet er medarrangør

Torsdag 15. august

08.30–09.30, MØR biffhus: Spenningene i frontfagsmodellen – hvordan håndteres de best?
Unio deltar

12.00–13.00, Langbryggen 5: Trakassering på norske arbeidsplasser

14.00–15.00, Kulturkammeret: Ingen pasient uten munn – digitalisering for smartere samhandling og mer sammenheng i helsetjenesten
Norsk Sykepleierforbund deltar

Tilbake til Unio i Arendalsuka