Silje Naustvik legger fram koronarapporten på Arendalsuka. Foto: NSF

Det du må vite før neste krise – lansering av koronarapport

Torsdag 18. august
11.00–11.45
Strand Café (Unio-teltet)

Om arrangementet

Unio har i lang tid arbeidet med koronapandemien ut fra et faglig perspektiv, gjennom koronautvalget. Hva må til for å gjøre det bedre neste gang en krise rammer oss, om det er en pandemi eller annet? Hvordan skal vi få til en bedre beredskap i Norge?

Våre medlemmer jobber i yrker som er sterkt berørt av pandemien. Derfor er det grunn til å lytte når Unio legger fram koronarapporten, snaut halvannet år etter at pandemien startet.

Nestleder i Unio og leder av Unios koronautvalg, Silje Naustvik, legger fram rapporten om erfaringer og anbefalinger.

Ellers deltar Kjetil Rekdal, nestleder i Unio og styremedlem i Politiets Fellesforbund, sammen med Ingunn Foss fra Høyre og Maria Aasen-Svensrud fra Ap, de to sistnevnte i Justiskomiteen på Stortinget.

Debattleder er Erik Aasheim i Primus Productions.

Last ned Forberedt eller omstillingsdyktig? – rapport fra Unios koronautvalg for beredskap og krisehåndtering

Begrenset antall plasser på grunn av smittevern. Til denne debatten kreves grønt koronasertifikat. 

Arrangør: Unio

Les mer

Se opptak av debatten her:

tilbake til programmet