To rapporter presenteres. Den første rapporten vurderer regjeringens likestillingsinnsats de siste fire årene. Den andre gjennomgår de ulike partiprogrammene for neste stortingsperiode. Illustrasjon: Mostphotos

Likestillingspolitikk: Glemmer vi kvinneperspektivet?

Onsdag 18. august
16.30–17.45
Clarion Hotel Tyholmen, Sal B

Om arrangementet

Foregår det i det hele tatt en politisk debatt om kvinners rettigheter og kjønnslikestilling – og hva handler den i så fall om?

På vegne av en rekke sivilsamfunnsorganisasjoner som arbeider i tråd med FNs kvinnekonvensjon og bærekraftsmålene, vil vi invitere dere til rapportlanseringer og debatt om hvordan Norge lever opp til våre internasjonale forpliktelse om jenters og kvinners rettigheter. Her vil det bli presentert to rapporter som vi har gått sammen om å få utarbeidet.

Organisasjonene som samarbeider om dette arrangementet er: Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS), Norges kvinnelobby, Juridisk rådgivning for kvinner (JURK), Norsk Kvinnesaksforening, Kvinnefronten, Norske Kvinners Sanitetsforening, Norges Kvinne- og familieforbund, Unio, Norsk Sykepleierforbund, LO, Fagforbundet og Fellesorganisasjonen.

Vi inviterer følgende partier til paneldebatt: Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, SV og Venstre.

Paneldebatten ledes av Hilde Sandvik.

Begrenset antall plasser på grunn av smittevern.

Les mer

tilbake til programmet