Steffen Handal deltar når lønnsmodellen skal diskuteres på Strand Café. Foto: Utdanningsforbundet

Hindrer lønnsmodellen nok lærere og sykepleiere på jobb der du bor?

Tirsdag 17. august
18.15–19.00
Strand Café (Unio-teltet)

Om arrangementet

Denne våren har Unio reist en viktig debatt om modellen for lønnsforhandlinger – frontfaget – og de begrensinger den legger på muligheten for at offentlig ansatte med høyere utdanning kan forhandle opp lønnen. Både ledende kommentatorer og politikere på Stortinget har også pekt på det Unio har problematisert i lang tid.

Lønningene for dem med høyere utdanning må kunne økes for å beholde og rekruttere ansatte i det offentlige og i kommunen der du bor. Det gjelder lærere, sykepleiere og mange andre høyere utdanningsgrupper – de som skal sikre oss morgendagens velferdstjenester.

Nå styres det mot underskudd på kvalifiserte lærere og sykepleiere. Hva er grunnen til at det blir sånn? Og hva er løsningene?

Medvirkende:
Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet og Unio kommune
Silje Naustvik, nestleder i Norsk Sykepleierforbund og Unio
Bjørn Arild Gram, styreleder i KS
Nina Melsom, direktør for arbeidsliv i NHO

Debattleder er Erik Aasheim, kjent fra NRK og nå i Primus Productions.

Begrenset antall plasser på grunn av smittevern. Til denne debatten kreves grønt koronasertifikat. 

Arrangør: Unio

Les mer

Se opptak av sendingen her:

tilbake til programmet