Unio-leder Ragnhild Lied deltar i debatten på ishavsskuta Bertine, hvor tema er utdanning for omstilling. Foto: Unio

Utdanning for omstilling

Tirsdag 19. august
15.00–16.00
Ishavskuta Berntine ved Hotel Tyholmen

Om arrangementet

Samfunnet og økonomien er i konstant endring. Digitalisering, automatisering og ny teknologi krever ikke bare økt kompetanse, men også en annen type kompetanse.

Praksis i flere studier og mer aktive læringsformer som minner om arbeidslivet er blant forslagene i ny melding til Stortinget, «Utdanning for omstilling – Økt arbeidslivsrelevans i høyere utdanning». Regjeringen oppfordrer utdanningsinstitusjonene og arbeidslivet til å samarbeide tettere for å ruste samfunnet for en omstilling vi visste måtte komme. Målet er å skape bedre sammenheng mellom utdanning og arbeidsliv. Hvilke konsekvenser får dette for bedrifter, høyskoler og universiteter?

Universitetet i Sørøst-Norge inviterer til en spennende debatt om temaet med ledende aktører fra arbeidsliv, utdanning og politikk.

Medvirkende:
Simen Markussen, seniorforsker, Frischsenteret og leder av NOU 2019:12
Jan-Frode Janson, konsernsjef, SpareBank 1 og styremedlem NTNU
Ragnhild Lied, leder, Unio
Kari Sollien, leder, Akademikerne

Les mer

tilbake til programmet