Kristin Clemet, daglig leder i Civita, møter professor Jo Thori Lind i velferdsduellen i Unio-teltet. Foto: CF-Wesenberg / kolonihaven.no

Velferdsduellen: Har vi råd til velferdstjenester der du bor i framtida?

Tirsdag 17. august
09.00–10.00
Strand Café (Unio-teltet)

Om arrangementet

Har vi råd til velferdstaten, slik vi kjenner den, også om tjue og førti år? Har vi nok kvalifiserte ansatte til et velferdsnivå og velferdstjenester som nå? Med Kristin Clemet og Jo Thori Lind.

Det er allerede mangel på kvalifiserte sykepleiere og lærere. Hvordan skal offentlig sektor klare å rekruttere nok og kvalifiserte ansatte? Problemet er at høyere utdanningsgrupper i offentlig sektor henger etter både i lønnsutvikling og i lønnsnivå.

Kristin Clemet er daglig leder i Civita. Hun var utdannings- og forskningsminister i perioden 2001–2005 og viseadministrerende direktør i NHO fra 1998 til 2001. Hun har tidligere vært blant annet arbeids- og administrasjonsminister og stortingsrepresentant for Høyre.

Jo Thori Lind er professor ved Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo og tilknyttet Senter for studier av likhet, sosial organisering og økonomisk utvikling (ESOP).

Programleder er Erik Aasheim i Primus Productions.

Frokost serveres fra 08.30.

Begrenset antall plasser på grunn av smittevern. Til denne debatten kreves grønt koronasertifikat. 

Arrangør: Unio

Les mer

Se opptak av debatten her:

tilbake til programmet