Søk etter resultater for: korona

Avtale om utvidet kompensasjon i forbindelse med koronapandemien

Unio har i dag inngått en avtale med KS om utvidet kompensasjon for ekstraarbeid under [...]

Unio møtte koronakommisjonen

– Unio mener at bedre bemanning er det aller viktigste for å gjøre Norge bedre forberedt [...]

Unios koronarapport lansert

Er vi beredt for neste krise ? Unio la frem sin rapport fra koronapandemien på [...]

Høring – NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien

Regjeringen oppnevnte 24. april 2020 Koronakommisjonen for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og [...]

Høring om koronasertifikat – endringer i smittevernloven

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår i dette høringsnotatet et midlertidig nytt kapittel 4A i smittevernloven med [...]

Betaler barn og unge dobbelt under koronapandemien?

– Godt over 20 milliardar kroner er hittil sendt kommunane under pandemien. Det er bekymringsfullt [...]

Kvinner i koronaens tid – backlash for likestillingen?

Bli med å feire og markere 8. mars på digitalt frokost-seminar med oss! Musikalsk konferansier [...]

Unio-studentene: – «Korona-studentene» er glemt i dette statsbudsjettet

Unio-studentene er ikke fornøyd med regjeringens forslag til budsjett. – Summen av den hverdagen studentene [...]

– Skuffende håndtering av korona-smitten på Hurtigruten

​- Hurtigrutens gjennomføring oppfattes ikke som i samsvar med den informasjon som ble gitt, om [...]

– Ungdom må ikkje bere kostnaden av korona-krisa

Unio-leiar Ragnhild Lied er opptatt av at dei unge ikkje må bere kostnadane av korona-krisa. [...]