Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

Om lag 400 000 medlemmer fordelt på 14 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Useriøst frå LO

LO har hatt representantskapsmøte i forkant av tariffoppgjeret. Dei vil krevje auka kjøpekraft. Det er knapt overraskande. Derimot er det grunn til å sperre augo opp når LO-tillitsvalde brukar møtet til å gå til frontalangrep på Unio og Akademikerne.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Useriøst frå LO

LO har hatt representantskapsmøte i forkant av tariffoppgjeret. Dei vil krevje auka kjøpekraft. Det er knapt overraskande. Derimot er det grunn til å sperre augo opp når LO-tillitsvalde brukar møtet til å gå til frontalangrep på Unio og Akademikerne.

Les replikken