Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

Om lag 400 000 medlemmer fordelt på 14 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Stigande misnøye, fallande tillit

Det er mange direktorat her til lands. Eitt av dei er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Namnet appellerer i beste fall til dei spesielt interesserte. Men dei driv med mangt og mykje. Mellom anna undersøker dei kor fornøgde eller misfornøgde folk er med offentlege tenester og institusjonar. Denne gongen viser fleire av resultata ein illevarslande tendens.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Stigande misnøye, fallande tillit

Det er mange direktorat her til lands. Eitt av dei er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Namnet appellerer i beste fall til dei spesielt interesserte. Men dei driv med mangt og mykje. Mellom anna undersøker dei kor fornøgde eller misfornøgde folk er med offentlege tenester og institusjonar. Denne gongen viser fleire av resultata ein illevarslande tendens.

Les replikken