Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

Om lag 400 000 medlemmer fordelt på 14 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Psykososialt arbeidsmiljø må løftast fram

Det psykososiale arbeidsmiljøet har vore forsømt i arbeidsmiljøpolitikken. Emosjonelle krav og risikofaktorar i møte med menneske har i for stor grad blitt rekna som «ein naturleg del av jobben». Ein bygningsarbeidar får hjelm på hovudet og stål i skorne. Heldigvis. Men kva vern har du når du skal handtere utagerande og av og til farlege folk?

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Psykososialt arbeidsmiljø må løftast fram

Det psykososiale arbeidsmiljøet har vore forsømt i arbeidsmiljøpolitikken. Emosjonelle krav og risikofaktorar i møte med menneske har i for stor grad blitt rekna som «ein naturleg del av jobben». Ein bygningsarbeidar får hjelm på hovudet og stål i skorne. Heldigvis. Men kva vern har du når du skal handtere utagerande og av og til farlege folk?

Les replikken