Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

Om lag 400 000 medlemmer fordelt på 14 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Tariff 24 er ikkje over

Det har vore knytt både spenning og forventning til tariffoppgjera i offentleg sektor. Det er ikkje underleg. Det handlar om verdsetting, det handlar om pengar og det handlar om offentleg sektors evne og vilje til å rekruttere og behalde tilsette med nødvendig kompetanse og utdanning. Media jaktar dessutan på konfliktar både mellom arbeidstakarar og arbeidsgjevarar, og fokuserer ikkje minst på spenninga mellom organisasjonane.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Tariff 24 er ikkje over

Det har vore knytt både spenning og forventning til tariffoppgjera i offentleg sektor. Det er ikkje underleg. Det handlar om verdsetting, det handlar om pengar og det handlar om offentleg sektors evne og vilje til å rekruttere og behalde tilsette med nødvendig kompetanse og utdanning. Media jaktar dessutan på konfliktar både mellom arbeidstakarar og arbeidsgjevarar, og fokuserer ikkje minst på spenninga mellom organisasjonane.

Les replikken