Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

Om lag 400 000 medlemmer fordelt på 14 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Kvifor sviktar universiteta?

På nytt får vi dokumentert at universitets- og høgskulesektoren sviktar ei gruppe medarbeidarar. Overforbruk av mellombels tilsetting har vore ein gjengangar i tiår etter tiår. Når somme institusjonar innfører ein stillingskategori som blir kalla «fast mellombels» er det eit klart brot med den norsk arbeidslivsmodellen. Slik nytale skal vi ikkje ha.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Kvifor sviktar universiteta?

På nytt får vi dokumentert at universitets- og høgskulesektoren sviktar ei gruppe medarbeidarar. Overforbruk av mellombels tilsetting har vore ein gjengangar i tiår etter tiår. Når somme institusjonar innfører ein stillingskategori som blir kalla «fast mellombels» er det eit klart brot med den norsk arbeidslivsmodellen. Slik nytale skal vi ikkje ha.

Les replikken