Unio er Norges største hovedorganisasjon for universitets- og høyskoleutdannede.

Om lag 400 000 medlemmer fordelt på 14 forbund.

Unio-leiaren sin replikk:

Ikkje nok å krevje høgare pensjonsalder

Den nye arbeidsministeren har gått hardt ut. Meldingane er ikkje til å misforstå: arbeidslina skal vitaliserast og pensjonsalderen skal opp. Dette er to sider av same sak. Fleire skal arbeide lenger. Men ministeren må ikkje gløyme at ho skal ha folk med seg.

Les replikken

Unio-leiaren sin replikk:

Ikkje nok å krevje høgare pensjonsalder

Den nye arbeidsministeren har gått hardt ut. Meldingane er ikkje til å misforstå: arbeidslina skal vitaliserast og pensjonsalderen skal opp. Dette er to sider av same sak. Fleire skal arbeide lenger. Men ministeren må ikkje gløyme at ho skal ha folk med seg.

Les replikken