Unios verneombudskonferanse – VOK 2024

Unio har i år for 12. gang gleden av å kunne invitere verneombud og hovedverneombud til en todagers verneombudskonferanse, med vekt på vernetjenesten og (hoved-)
verneombudsrollen.

VOK 2024 finner sted 20.–21. november 2024 på Scandic Ambassadeur Drammen. Vi starter konferansen med lunsj den 20.11., og avslutter med lunsj den 21.11.

Foreløpige hovedpunkter i programmet:

  • Emosjonelle belastninger
  • Bedriftshelsetjenestens rolle
  • Utfordringer i arbeidsmiljøet
  • Erfaringer fra IA-bransjeprogram
  • Den nye IA-avtalen, hvor er vi nå?
  • Verneombudets rolle i byggesaker

Unios verneombudspris 2024 vil bli delt ut på konferansen. Informasjon om hvordan man nominerer kandidater til verneombudsprisen legges ut på unio.no i slutten av august.

Som deltaker vil du også få mulighet til å stille spørsmål og dele refleksjoner med andre verneombud.

Påmelding til konferansen vil, som i fjor, skje på Unios nettsider, direkte fra den enkelte deltaker til Unio.

Hold av datoene 20.–21. november – lenke til påmeldingsskjema til VOK 2024 vil bli lagt ut på unio.no den 2. september.