Også Spekter kritisk til Rikslønnsnemndas sammensetning

Unio har argumentert for en mer nøytral og upartisk Rikslønnsnemnd. I dag melder Klassekampen at også arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er kritisk til nemndas sammensetning. 

Les saken i Klassekampen i dag (bak betalingsmur)

Tillit, uavhengighet og nøytralitet

Unio sendte 6. juni et brev til Arbeids- og inkluderingsdepartementet med Habilitetsinnsigelser mot sammensettingen av Rikslønnsnemnda.

Unio mener at årets tariffoppgjør i staten er sterkt politisert, og at de to faste – ikke-nøytrale – medlemmene, som generelt skal ivareta henholdsvis arbeidstakersidens og arbeidsgiversidens interesser, har sterke partsinteresser i saken.

– Rikslønnsnemndas behandling av saker er basert på tillit, uavhengighet og nøytralitet. Derfor bør Rikslønnsnemnda sammensettes uten LO Stats leder og statens personaldirektør, skriver Unio i brevet.
Lønnsnemndsloven åpner for en slik løsning.

Det er ulike arbeidsgiverparter som møter i nemnda, avhengig av hva slags tvist som behandles.

Les om Rikslønnsnemndas sammensetning her.

Overlevning fra en annen tid

Faksimile av Klassekampen

I dag sier Spekter-leder Anne Kari Bratten til Klassekampen at det er en håpløs overlevning fra en annen tid at LO og NHO har fast plass i Rikslønnsnemnda.

– Selv om LO ikke har stemmerett, kan de sitte og påvirke de nøytrale medlemmene i saker som dreier seg om andre organisasjoners medlemmer. Det er en håpløs ordning fra en annen tid, da LO og NHO var de eneste store sammenslutningene, sier Bratten til Klassekampen.

Unio har reagert på at LO med sine sterke interesser i saken har fast plass i nemnda, som skal avgjøre hvorvidt Unio og Akademikerne får fortsette med egne tariffavtaler. De faste plassene har ikke stemmerett, men får delta i forhandlingene, skriver Klassekampen i dag.

Bratten peker på at det er mange store organisasjoner både i fagbevegelsen og arbeidsgiversiden.

– Vi trenger ikke LO og NHO til å passe på oss. Det er flere parter, og vi har samme ansvar for inntektspolitikken. Det er ingen grunn til at Spekter og Unio for eksempel ikke skulle klare dette fint selv, mener Bratten.

Bratten sier til avisen at hun ønsker en skikkelig utredning om hvordan Rikslønnsnemnda er satt sammen, men at det må skje utenfor tidsrommet for en aktuell konflikt.

Unio-leder Ragnhild Lied mener det er bra at Bratten peker på at det er flere store organisasjoner i trepartssamarbeidet og at Spekter deler den prinsipielle kritikken av Rikslønnsnemndas sammensetning.

 Her kan du også høre Spekter-podkasten Bratten betrakter om samme tema.