Oppstart i forhandlinger mellom Unio og Virke

– Vi forventer samme resultat for våre medlemmer i Unio Virke som i offentlig sektor, sier Eirik Rikardsen, forhandlingsleder for Unio Virke.

 

Mandag 17. juni startet tarifforhandlingene mellom Unio og Virke opp. Forhandlingene omfatter 4 av 7 tariffavtaler på HUK-området (Helse, utdanning og kultur) hos Virke. Det er landsoverenskomstene for spesialisthelsetjenesten, helse og sosiale tjenester, barnehager og utdanning som det forhandles om.

Dette gjelder ansatte i 483 ideelle virksomheter.

– Virkes medlemsbedrifter har behov for å tiltrekke seg livsviktig kompetanse. Da er lønn et viktig virkemiddel. Vi forventer samme resultat som i korresponderende områder i offentlig sektor, sier Rikardsen.

Eirik Rikardsen leder forhandlingene på vegne av de forbundene som til sammen utgjør Unio Virke.

På grunn av den uavklarte situasjonen i tariffoppgjøret i staten, utsettes forhandlingene for det korresponderende området for staten til høsten.

Det gjelder 3 av 7 tariffavtaler på HUK-området i Virke.

Under paraplyen Unio Virke samarbeider Norsk Sykepleierforbund, Utdanningsforbundet, Forskerforbundet, Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund, Akademikerforbundet, Den norsk kirkes presteforening, Norsk Radiografforbund, Det Norsk Diakonforbund og Bibliotekarforbundet om forhandlingene med arbeidsgiverorganisasjonen Virke.

 

Les mer om Unio Virke på våre sider om lønnsoppgjøret 2024