Glimt fra markering i Bergen

I dag 30. mai er Unio-streikende i full sving med arrangementer i Bergen, Trondheim og Stavanger. 

Leder Guro Lind i Unio stat var på dagens streikemarkering i Bergen. Nedenfor ser vi henne flankert av representanter for en av byens særegenheter, buekorps. Arrangementet i Bergen samlet 300 streikende.