Oslo i går: Hundrevis ga streiken et ansikt

Hundrevis av streikende Unio-medlemmer og sympatisører trosset trusselen om styrtregn, i Oslo i går. 
– Takk for at dere gir streiken et ansikt, hilset nestleder i Unio stat, Unn Alma Skatvold, fra scenen foran Stortinget. I de kommende dagene gjennomføres det tilsvarende markeringer landet rundt.

Se også

En prinsipiell streik

Unio-leder Ragnhild Lied mener at dette er en prinsipiell streik.
– Ja, og det enkle prinsippet er at utdanning, kompetanse og ansvar skal lønne seg betre i staten. Den svake lønnsutviklinga for tilsette med høgare utdanning må stoppast. Staten og regjeringa har så langt avvist dette. Difor er Unio i streik!, konkluderte hun til stor applaus.

– En streik vi aldri ønsket

– Staten har kastet oss ut i en streik vi aldri ønsket, og har det hele og fulle ansvaret for denne streiken, minnet Guro Lied leder i Unio stat og Forskerforbundet om i sin appell.

Tilbake til normalen?

Nestleder i Unio stat og forbundsleder i Politiets Fellesforbund, Unn Alma Skatvold, tok utgangspunkt i at Arbeiderpartiets Torbjørn Skjæran, har uttrykt at en avtale i staten er “Tilbake til normalen”.

Hun spurte:
– Er det normalen at høyere utdanning i offentlig sektor skal ha lavere lønnsutvikling enn i privat sektor? Er det normalen at stortingspolitikere vet bedre hva som er bra for våre medlemmer enn vi som tillitsvalgte? Er det normalen å lytte mer til mindretallet enn flertallet? Hun ble møtt med rungende NEI! fra hundrevis av streikende.

Holde på helt sentral arbeidskraft i staten

– Denne streiken handler om å få uttelling for høyere utdanning og holde på hel sentral arbeidskraft i staten, tordnet Utdanningsforbundets leder, Geir Røsvoll, fra scenen.

Sykepleier-lederen manet til innsats på rim

Leder i Sykepleierforbundet, Lill Sverresdatter Larsen, holdt sin appell på rim. Blant annet leste hun

“Vi må rekruttere, beholde, de som bygger bro til framtida.
De som sørger for departement, forsvar og utdanninga.
Med kunnskapen vi trenger, for å holde helsevesenet oppe.
Lønna må opp, gapet må tettes, vi kan ikke vente, vi kan ikke stoppe.”

Les hele appellen på Sykepleierforbundets nettside.

Noen av ettermiddagens appellanter på Eidsvolls plass tirsdag ettermiddag. (Foto: Stig Weston)