Varsler 2. streikeuttak i Oslo 27. mai

724 personer tas ut i streik fra 27. mai i Oslo dersom de pågående meklingene ikke fører fram. Det er skoler, barnehager og helsetjenester i bydel Grünerløkka, samt helse- og sykehjemsetaten som vil merke dette uttaket mest.

Dersom partene ikke kommer til enighet innen utgangen av torsdag 23. mai, vil det være streik i Oslo kommune fra og med fredag 24. mai. Da tas kun 19 nøkkelpersoner ut i streik.

Men allerede fra 27. mai har Unio i dag varslet en rask opptrapping med streik for hele 724 flere personer i ulike etater. Personer tas ut i følgende kommunale tjenester:

• Barnehager
• Grunnskoler og videregående skoler
• Bydelsadministrasjon
• Terapitjeneste
• Helse og mestring
• NAV
• Skolehelsetjenesten
• Samfunn og folkehelse
• Skolehelsetjenesten
• Bibliotekarer
• Byantikvaren
• Forsterket Rehabilitering Aker (FRA)
• Kommunal akutt døgnenhet Aker (KAD)
• Lilleborg Helsehus, Solvang Helsehus

Disse arbeidstedene rammes ved 2. streikeuttak:

Her er listen for Unios andre streikeuttak. Oslo kommune ble varslet kl.12.00 den 22. mai. Alle som er tatt ut i streik, har i dag fått eget varsel.

Her kan du lese mer om forhandlingsbruddet mellom Unio Oslo og kommunen

Her kan du lese om hvilke krav Unio har til årets tariffoppgjør i Oslo