Enighet mellom Spekter og tre Unio-forbund i forhandlingene for sykehusene

Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund og Utdanningsforbundet har kommet til enighet med Spekter i forhandlingene for sykehusene.

Løsningen innebærer et lønnstillegg på minimum 3,7 prosent, eller minst 22 000 kroner, gjeldende fra 1. august for medlemmer i Norsk Fysioterapeutforbund, og fra 1. september for medlemmer i Norsk Ergoterapeutforbund. Utdanningsforbundets medlemmer får et lønnstillegg på minimum 4,5 prosent, eller minst 22 000 kroner, gjeldende fra 1. mai.

Det er avtalt nye minstelønnssatser med disse tre forbundene, tilsvarende satsene som allerede er avtalt med Norsk Sykepleierforbund.

Det skal ikke gjennomføres lokale forhandlinger med Norsk Fysioterapeutforbund, Norsk Ergoterapeutforbund eller Utdanningsforbundet i årets lønnsoppgjør for sykehusene.

Se nettsidene til de tre forbundene for mer informasjon.