– Studielånet må bli billigere

– Det er ingen logikk i at huslånet i Husbanken er billigere enn studielånet i Statens lånekasse. Det kan og må vi gjøre noe med, skriver Unio-leder Ragnhild Lied i Aftenposten i dag.

Hun mener det er all grunn til å tro at den samlede gjeldsbyrden er en viktig grunn til at færre unge velger å studere. Spesielt nedslående er nedgangen ved sykepleier- og lærerutdanningene. Ferske tall viser at lærerutdanningene har en nedgang på 30 prosent fra i fjor.

Rentene i Lånekassen skal følge basisrenten. Basisrenten fastsettes av Finanstilsynet og er lik gjennomsnittet av de fem beste utlånsrentene i norske banker. Renten i Lånekassen er lik basisrenten, fratrukket 0,15 prosentpoeng. Renten i Husbanken er lik basisrenten, men fratrukket 0,75 prosentpoeng.

Med andre ord – det er billigere med huslån i Husbanken enn studielån i Lånekassen.

– Et enkelt og rettferdig tiltak er å fastsette studielånsrenten med minst det samme fratrekket som i Husbanken. Det vil lette gjeldsbyrden til de som har tatt en høyere utdanning, skriver Lied.

Du kan lese hele innlegget på aftenposten.no