Nytt felles forbund i kirken

Unio får et nytt forbund når prester, diakoner og undervisningsansatte danner et nytt felles profesjonsforbund. – Samlet blir vi en sentral aktør som med ny tyngde vil fremme våre profesjoners stilling og vilkår i kirke og samfunnsinstitusjoner, sier lederne av de tre fagforeningene som nå altså slår seg sammen.

I løpet av våren har generalforsamlingene i Presteforeningen, Diakonforbundet og Kirkelig Undervisningsforbund (KUFO) sagt ja til å gå inn i en ny felles organisasjon. Diakonforbundet har i tråd med sine vedtekter i tillegg gjennomført uravstemning blant medlemmene.

– Vi er glade for at det nye profesjonsforbundet er vedtatt med overbevisende flertall i hver av foreningene. Nå vil vi bygge en framtidsrettet organisasjon med all den erfaring og kompetanse vi til sammen representerer, sier nyvalgt leder i Presteforeningen, Eva Klokkerud, leder i Diakonforbundet, Asbjørn Sagstad, og leder i KUFO, Lene Beate Østerås, i en felles uttalelse.

– Det nye forbundet vil representere og fremme tre selvstendige profesjoner. Vi har samtidig mye som samler oss, og i mange saker står vi sterkere når vi i fellesskap fremmer våre interesser som arbeidstagere og profesjonsutøvere i kirke og samfunnsinstitusjoner, heter det i uttalelsen.

Stiftelsessamling i juni

På stiftelsessamling 13. juni vil det bli valgt interimsstyre for det nye profesjonsforbundet.

Arbeidet med å etablere den nye organisasjonen vil pågå ut året, og planlagt oppstart er satt til 1. januar 2025.

De tre fag- og profesjonsforeningene som nå går sammen, har totalt over 3000 medlemmer. Presteforeningen er størst med ca. 2200 medlemmer, mens Diakonforbundet og KUFO har hhv. ca. 470 og ca. 420 medlemmer.

Det nye profesjonsforbundet vil inngå i Unio.