Innledende forhandlinger mellom Unio og Spekter i gang

De innledende forhandlingene mellom Unio og Spekter i årets tariffoppgjør startet tirsdag 9. april klokka 10.

 

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, og omhandler derfor mer enn lønn. Økonomi og lønn er ikke en del av de innledende forhandlingene, men kommer i videre forhandlinger senere. De innledende forhandlingene for A-delen i Spekter startet tirsdag 9. april klokka 10 på Radisson Hotel Blue Nydalen.

Unio har rundt 53 000 medlemmer i tariffområdet. De aller fleste i helseforetakene. Nestleder i Unio Spekter, Bent Ronny Mikalsen, leder forhandlingene for Unio i de innledende forhandlingene.