Støtter oppryddinga i tilleggspoeng, men karakterkrav må bestå

– Opptaket til høyere utdanning trenger en fornyelse. Unio støtter at det ryddes opp i skogen av tilleggspoeng. Unge må slippe å bruke flere år på å sanke poeng før de starter i høyere utdanning. Her tar regjeringen gode grep. Men karakterkravet til sykepleierutdanningen må bestå, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Regjeringa la i dag fram Profesjonsmeldinga og Opptaksmeldinga, to utredninger som berører Unios medlemmer.

Profesjonsmeldingen ser på sammenhengen mellom den teoretiske og praktiske delen av utdanningsløpet til lærer- og helse- og sosialfagene, samt ingeniør. Regjeringen vil legge mer vekt på relevant arbeidserfaring på disse studiene, i tillegg til å gjøre profesjonsutdanningene mer tilgjengelige. Karakterkravet til matte og norsk i sykepleierutdanningen blir fjernet.

Regjeringen fjerner også en rekke tilleggspoeng, deriblant alders- og kjønnspoeng, og  tilleggspoeng for folkehøyskole og for fremmedspråk. Antall tilleggspoeng du kan oppnå, reduseres fra 14 til 3.  På denne måten vil regjeringen at de unge skal komme raskere i gang med utdanningen.

– Det er positivt at regjeringen rydder opp i dette. Det har vi etterlyst lenge, sier Lied.

Dette er Unios første kommentarer til presentasjonen av meldingene.

– Her er vi enig i mye, men vi er sterkt kritiske til at regjeringa fjerner karakterkravet til sykepleierutdanninga. Jeg la merke til at statsråd Oddmund Hoel sa at det er viktigere hva studentene kan når de går ut av utdanningen, enn når de kommer inn. Har virkelig statsråden ikke skjønt sammenhengen mellom de to? Jeg tviler sterkt på at utdanningsinstitusjonene vil ha flere inn i studiene uten å for eksempel kunne grunnleggende matematikk, sier Lied.

– Det viktigste regjeringa kan gjøre for at flere –  også gutter –  vil velge å bli sykepleier, er å gjøre yrket mer attraktivt. Det kan regjeringen gjøre med å bidra til et høyere lønnsnivå og gode arbeidsvilkår. Å senke kravene for å komme inn på studiene gjør ikke sykepleierutdanningen mer attraktiv. Tvert i mot!

– Jeg synes også det er et tankekors at det nettopp er en kvinnedominert profesjon som regjeringen nå vil senke kravene til. Det gir meg assosiasjoner til gammeldagse oppfatninger om at «alle» kan pleie pasienter, barn og unge. I alle fall alle kvinner, sier Lied.

Unio mener generelt at kvaliteten på alle velferdstjenestene er avhengig av høy kompetanse på de som skal utføre tjenestene, og at kravene til å ta en høyere utdanning må bestå. Lied etterlyser en bredere debatt om hva det innebærer å være studieforberedt.

– Vi må avklare hva som kjennetegner kvaliteten på den generelle studiekompetansen. Vi må slutte å tro at «alle» kan fullføre en høyere utdanning som sykepleierutdanningen er, sier Ragnhild Lied.

Les også:

Innrømmer at lønns- og arbeidsvilkår er viktig for rekrutteringa