Endelig rapport fra TBU i dag

Den endelige rapporten fra Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) ble offentliggjort i dag.

 

Det er ikke store endringer i hovedtallene sammenliknet med tallene i den foreløpige rapporten TBU la fram i februar.

Den endelige rapporten inneholder både oppdaterte vurderinger og nytt materiale, som lønn for kvinner og menn i forhandlingsområder.

Den inneholder også lønn for toppledere i offentlig forvaltning og utviklingen i inntekter.

De viktigste tallene

Her er et oppsummeringsnotat med de viktigste tallene

TBU anslår prisvekst på 4,1 prosent i 2024

Utvalget anslår at Konsumprisveksten i 2024 blir 4,1 prosent.

Konsumprisveksten for 2023 ble 5,5 prosent.

Lønnsvekst fra 2022 til 2023 for arbeidere og funksjonærer i NHO bedrifter i industrien samlet er foreløpig beregnet til 4,8 prosent. For industriarbeidere og for funksjonærer i industrien er årslønnsveksten beregnet til henholdsvis 5,1 prosent og 4,0 prosent.

 

Les rapporten på regjeringens nettsider

Rapporten blir trykket og utgitt i NOU-serien.

Mer om lønnsoppgjøret 2024 finner du her