Høring – forslag om endringer og presiseringer i reglene om tilbakekreving av uføretrygd fra folketrygden og uførepensjon fra lovfesta offentlig tjenestepensjonsordning

Unio støtter i hovedsak de forslag til endringer departementet foreslår for å sikre at uføre som klarer å komme tilbake til arbeidslivet ikke skal få urimelige tilbakebetalingskrav av tidligere utbetalt uføretrygd.

Les Unios høringssvar