Gjenvalgt som leder av skatterevisorene

Skatterevisorenes Forening har avholdt kongress 12. og 13. mars 2024 på Lillehammer og valgte Odd Arne Kjellstadli til leder for to nye år.

 

Kongressen 2024 valgte leder og medlemmer til sentralstyret og sentrale tillitsvalgte.

Odd Arne Kjellstadli ble gjenvalgt som leder for to år. Sentralstyret i Skatterevisorenes Forening består nå også av 1. nestleder Trine Lise Platt og ny, 2. nestleder Jan Olav Werner.

Skatterevisorenes Forening den største revisororganisasjonen i Skatteetaten. Den organiserer spisskompetanse innenfor revisjon, kontroll og vurdering av næringslivets disposisjoner på områdene skatt, merverdiavgift, arbeidsgiveravgift og særavgifter, på statens vegne.

Les mer på Skatterevisorenes Forenings nye hjemmesider