Krever kunnskapsløft i statsbudsjettet

– Skal Norge lykkes med omstillingen, må vi klare å mobilisere det store potensialet som forskning og utdanning utgjør. Regjeringen må investere for fremtiden gjennom en kraftfull satsing på kunnskap, sier Unio-leder Ragnhild Lied til Khrono.

I dag samles regjeringen på Klækken hotell for å starte arbeidet med statsbudsjettet for 2025. Unio har store forventninger til at regjeringen satser på kunnskap og forskning.

Unio mener det må vedtas en forpliktende opptrapping av den offentlige forskningsinnsatsen til minimum 1,25 prosent av BNP. Opptrappingen må sikre styrket finansiering av langsiktig grunnleggende forskning, bidra til å øke sektordepartementenes FoU-andel og bidra til å bedre rammebetingelser for forskningsinstituttene.

– Basisbevilgningene til universitets- og høgskolesektoren må styrkes i tråd med løftene i Hurdalsplattformen. De vedvarende kuttene i universitets- og høgskolesektorene, kombinert med stadig sterkere politisk styring, rammer institusjonenes handlingsrom, de ansattes arbeidsvilkår og kvaliteten i kjerneaktivitetene, sier Lied til Khrono.

Hun peker på at dersom institusjonene skal sikre kvalitet i hele bredden av samfunnsoppdraget, forutsettes det langsiktige, stabile rammer, og at nye satsinger finansieres gjennom friske midler.

— I stedet skjer det motsatte. Flere melder om en rekke kutt. Det er ikke en kunnskapsnasjon verdig, sier Lied, som også viser til Khronos sak om Universitet i Stavanger, der Forskerforbundet er bekymret over at universitetet tar av forskningstiden til de vitenskapelige ansatte for å kutte i budsjettene sine.

Les også: Statsbudsjettet 2025:- Må styrke kommuneøkonomien betydelig (unio.no)