Eva Klokkerud valgt til ny leder av Presteforeningen

Generalforsamlingen 2024 har valgt Eva Klokkerud som ny leder i Presteforeningen. Arnt Johan Vistnes er valgt som ny nestleder i sentralstyret.

Unio gratulerer den nye ledelsen i Presteforeningen.

– Vi ser frem til et like godt samarbeid med den nye ledelsen i Presteforeningen som vi har hatt med den avtroppende ledelsen, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Kan bli nytt profesjonsforbund

Samtidig er det vedtatt at Presteforeningen sier ja til å gå inn i et nytt profesjonsforbund sammen med diakoner og kirkelig undervisningsansatte. Etter interne høringer har en felles styringsgruppe fra Presteforeningen, Det Norske Diakonforbund og Kirkelig undervisningsforbund (KUFO) foreslått organisasjonsmodell, politisk plattform og vedtekter for et nytt profesjonsforbund for prester, diakoner og undervisningsansatte.

Dersom også de to andre organisasjonene i løpet av april sier ja til forslaget, vil det nye forbundet bli etablert 1. januar 2025.

– Som prester, diakoner og undervisningsansatte har vi hver våre selvstendige oppgaver og hver våre fag, men også mange felles interesser fordi vi alle i det daglige arbeider med kirkens
kjerneaktiviteter. Ved å slå foreningene våre sammen, forener vi kreftene. Vi skal sammen jobbe for å styrke profesjonene og deres særpreg, ansvar og identitet og samtidig bygge tillit og fellesskap, sier Klokkerud i en pressemelding.

Eva Klokkerud (f. 1976) er sokneprest i Haslum, Oslo bispedømme. Hun har erfaring fra ulike verv i Presteforeningen og har siden 2021 vært leder i Oslo stiftsstyre. Arnt Johan Vistnes (f. 1977) er sokneprest i Skåre, Stavanger bispedømme.

Den nye lederen og resten av sentralstyret tiltrer vervene sine 1. mai. Generalforsamlingen har også gått inn for å utvide sentralstyret, slik at det nå består av leder, nestleder og fem øvrige medlemmer.