Likestillingspolitiske utfordringer kan løses med fagbevegelsen på laget

I dag starter kanskje verdens viktigste likestillingspolitiske møte, FNs kvinnekommisjon (UNCSW). Unio håper på en slutterklæring som anerkjenner organisert arbeidsliv og respekt for arbeidstakerrettigheter som premiss for likestilling.

I løpet av de de neste to ukene møtes sivilsamfunn og myndigheter til diskusjoner om globale likestillingsutfordringer. Den norske regjeringen er på plass i FN, sammen med en rekke representanter fra ulike organisasjoner. Sammen med regjeringskollegaer fra FNs medlemsland skal Norge bidra til en slutterklæring som viser vei for globalt likestillingsarbeid.

Fagsjef Liz Helgesen representerer Unio i den globale fagbevegelsens (ITUC) delegasjon til årets kvinnekommisjon. Hun viser til at konteksten for årets kommisjon er utfordrende.

– Økende global og nasjonal ulikhet, klimakrise, krig, økende polarisering og likestillingsfiendtlige holdninger er utfordringer som krever kollektive løsninger nasjonalt og globalt. Og, ikke minst, løsninger som er forankret i demokratiske verdier og prosesser. Her har fagbevegelsen en sentral rolle.

I år retter kommisjonen oppmerksomheten mot «økonomi og finansiering av likestilling». Betydningen av å tjene egne penger og være økonomisk selvstendig er fundamentale forutsetninger for kvinners likestilling og likestilte samfunn.

– Unio krever, sammen med den globale fagbevegelsen, gjennomslag for at retten til å organisere seg og forhandle kollektivt for anstendige arbeidsforhold kommer inn i kommisjonens slutterklæring. Det bør ikke være kontroversielt å referere til fagorganisering, kollektive forhandlinger og arbeidstakerrettigheter, men det ser det ut til å være, sier Helgesen.

– Unio har bidratt med skriftlige og muntlige innspill til regjeringen, og oppfordrer norske myndigheter til å være offensive på vegne av kvinners likestilling. Det er på tide å kjempe mot tilbakeslaget, avslutter Liz Helgesen.

Les om den globale fagbevegelsens prioriteringer på årets kvinnekommisjon.