– Endelig et utvalg om kvinners arbeidshelse

Tidligere nestleder i Unio og Norsk sykepleierforbund, Silje Naustvik, er oppnevnt som medlem i et offentlig utvalg om kvinners arbeidshelse.  –  Dette er et utvalg Unio har bedt om i flere år, og jeg gleder meg til å ta fatt på det viktige arbeidet, sier Naustvik.

Unio kritiserte at kvinners arbeidshelse ikke var en del av mandatet til den store utredningen om kvinnehelse  – NOU 2023:5 Den store forskjellen – som ble levert for nøyaktig ett år siden.  Kvinnehelseutvalget foreslo selv at det burde nedsettes et eget utvalg på temaet. Utvalget om kvinners arbeidshelse består av representanter for hovedorganisasjonene i arbeidslivet og fageksperter.

–  Vi trenger mer kunnskap om kvinners arbeidshelse. Kvinner jobber mer deltid, har et høyere sykefravær, tidligere avgang fra arbeidslivet og mange jobber i kvinnedominerte yrker med spesielle psykososiale belastninger. Samtidig er kvinners deltakelse i arbeidslivet at stor betydning for kvinnene selv, men også for norsk økonomi, sier Silje Naustvik.

Utvalget skal vurdere mulige og relevante tiltak for å forebygge arbeidsrelaterte plager og sykdommer. I tillegg til å gi et helhetlig kunnskapsgrunnlag og foreslå tiltak, skal utvalget se på rammebetingelser og oppfølgingstiltak i arbeidslivet for dem med helseutfordringer som ikke skyldes arbeid. Det kan gjelde de med stor totalbelastning mange omsorgsoppgaver, og de som opplever seksuell trakassering eller vold.