Pensjonsmeldingen: Unio-forslag får støtte i Stortinget

– Det er bra at stortingsflertallet foreslår en skjermingsordning mot levealdersjustering i alderspensjonen til de som har vært uføre, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Forslaget var ett av flere Unio foreslo i stortingshøringen om regjeringens pensjonsmelding nylig.

Det er et bredt flertall bak den nye pensjonsavtalen på Stortinget som blant annet innebærer økte aldersgrenser med økende levealder, nye regler for regulering av minsteytelsene og et nytt slitertillegg i Folketrygden.

Slitertillegg for de som må gå av tidlig

Pensjonsmeldingen: Unio-forslag får støtte i Stortinget og det kan bety mye penger til enkelte grupper, sier Unio-leder Ragnhild Lied.
Pensjonsmeldingen: Unio-forslag får støtte i Stortinget og det kan bety mye penger til enkelte grupper, sier Unio-leder Ragnhild Lied. Foto: Unio / Strøk design / Helene Moe Slinning

Den sosiale bærekraften i pensjonssystemet bedres når de som må gå tidlig ikke utsettes for den kraftige avkortingen som pensjonsreformen opprinnelig la opp til. Unio foreslo et tildligpensjonstillegg, et slitertillegg, i Folketrygden allerede før LO og NHO fikk sin ordning på plass i privat sektor for noen år siden.

Helse og inkluderende arbeidsmiljø er ikke likt fordelt.

– Mange av våre yrkesgrupper går av tidlig, som barnehageansatte. Disse vil bli hardt rammet av levealdersjusteringen når denne får fullt gjennomslag i offentlig sektor fra 2025. Et slitertillegg i folketrygden på 0,25 G for de som må gå av ved 62 år vil dempe avkortingen noe. Det kan utgjøre nesten 2.500 kroner ekstra utbetalt i måneden for mange, sier Unio-leder Lied.

– Vi ser nå fram til å være med på å utforme regelverket for en sliterordning i Folketrygden, og vi forutsetter at et slikt arbeid gjøres på en måte som involverer alle arbeidslivets parter på lik linje, sier Lied.

Her finner du Pensjonsavtalen mellom Ap, Høyre, Sp, SV, Venstre, KrF og MDG

Skjermingstillegg i alderspensjon for uføre

Unio foreslo også et skjermingstillegg i alderspensjonen for uføre for de årskullene som er omfattet av overgangsreglene i folketrygden (1954-1962). Det siste årskullet som hadde den opprinnelige skjermingsordningen mot levealdersjustering av alderspensjonen i folketrygden for uføre, var 1954-kullet.

Regjeringens forslag i pensjonsmeldingen ga ingen videre skjerming slik at 1953-kullet kunne få en reduksjon i alderspensjonen på hele 14.000 kroner.

– Vi foreslo en skjermingsregel som ville gi en jamn utvikling i alderspensjonen for overgangskullene 1954-1962. Det er bra at det står et bredt flertall bak den nye skjermingsordningen som nå foreslås for disse årskullene, sier Unio-lederen.

 

Les også om Unios forslag i høringen

Regjeringen pensjonsmelding