Unios klimakonferanse 2024

For første gang arrangerer hovedorganisasjonen Unio en egen klimakonferanse. Her møter du politikere, partene i arbeidslivet, forskere og andre klimaeksperter. 

Hensikten med konferansen er å få mer kunnskap om klima- og bærekraftspolitikk og hvilke drivere og målsettinger som finnes på området. Vi ønsker å belyse hvordan vi skal nå nullutslippssamfunnet og hvilken rolle offentlig sektor og partene i arbeidslivet har og bør ta i det grønne skiftet. På konferansen blir det innlegg, samtaler og ikke minst debatt. Vi presenterer også en rykende fersk undersøkelse om fagforeningene og klimapolitikk.

Konferansen er gratis. 

Tid og sted: Torsdag 11. april på Thon Hotel Vika Atrium
Målgruppe: Arbeidsgivere, politikere og tillitsvalgte og ansatte i fagbevegelsen (og andre som er interessert i klimapolitikk)

Her finner du mer informasjon, program og påmelding