Unios fagsjef inn i Kompetansebehovsutvalget

Unios fagsjef for utdanning, kompetanse og forskning, Eli-Karin Flagtvedt, er oppnevnt som medlem i Kompetansebehovsutvalget. 

Utvalget ble oppnevnt i statsråd fredag 2. februar og skal undersøke hvordan ny teknologi påvirker fremtidens kompetansebehov.

– Utvalget skal blant annet se på hvordan kunstig intelligens og annen teknologi påvirker kompetansebehovet i det norske arbeidslivet i tiden fremover. Det er et viktig arbeid som jeg ser frem til å delta i på vegne av Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning, sier fagsjef Flagtvedt.

Vurderingene til utvalget skal danne et kunnskapsgrunnlag som både myndigheter og arbeidslivet trenger for å kunne ta gode og strategiske beslutninger om kompetanse.

Utvalget blir utnevnt for to år av gangen og ledes av Sveinung Skule, direktør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, og både partene i arbeidslivet og forskere deltar i utvalget

Her kan du lese mer om mandatet til Kompetansebehovsutvalget