Unio inviterer til likestillingspolitisk frokostseminar 8. mars

Hvordan tilpasser kvinner seg dagens arbeidsliv? Det er spørsmålet vi søker svar på under Unios likestillingspolitiske frokostseminar på kvinnedagen den 8. mars.

Vi spør blant annet:

Deltid, turnus, vikarbruk, midlertidighet – hva har alt dette å si for kvinners liv og arbeidsdeltakelse?

Hvorfor forlater politikvinnene patruljetjenesten?

Forfedrenes arbeidstidsregimer og arbeidsmiljø på sykehusene – hvordan står det seg for dagens menn og kvinner?

Ville problemene vært løst om det bare var menn som jobbet i de relasjonelle yrkene?

Ville arbeidet vært organisert annerledes med overvekt av menn i relasjonelle yrker?

Til å svare er blant andre forskere fra Institutt for samfunnsforskning og Politihøyskolen. Vi skal også snakke om legeopprøret og arbeidsforholdene på sykehusene med kjønnsbrillene på. Til slutt reflekterer forbundslederne Geir Røsvoll i Utdanningsforbundet, Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund, Guro Elisabeth Lind i Forskerforbundet og Unn Alma Skatvold i Politiets Fellesforbund om temaet sett fra sine medlemmers ståsted.

Møteleder er NSO-leder Oline Sæther.

Tid: Dørene åpnes kl. 08.00, programmet starter 08.30 og varer til 10.00.
Sted: Thon Conference i Universitetsgata 26.

Program og lenke til påmelding finner du her

Påmeldingsfrist er fredag 1. mars.