Stopp krigen i Gaza! Krig er forakt for liv!

I en uttalelse på Unios representantskap fordømmer Unio på det sterkeste drap og terror mot sivile i Israel og Palestina, og krever full stans i krigshandlingene. Folkeretten må respekteres.  Arbeidet med å finne en rettferdig og varig løsning på konflikten må intensiveres.

Den norske regjeringen har tydelig fordømt Hamas sine terrorhandlinger og vært like tydelig på at Israels krigføring på Gazastripen er uforholdsmessig.

Unio står i solidaritet med de som er rammet av krig og konflikt. Vi fordømmer terror, krigsangrep og kollektiv avstraffelse! Uforholdsmessig bombing har ført til enorme ødeleggelser og lidelser for sivilbefolkningen. Unio understreker viktigheten av å følge prinsippene i FN-pakten og internasjonal humanitær rett.

Unio er spesielt urolig for krigens ødeleggende konsekvenser for barn og unge. At barn brukes som gisler og at de utsettes for skyting og bombing fordømmes på det sterkeste! Barn og unge må beskyttes. Alle barn og unge sikres en trygg oppvekst og god utdanning.

Sykehusene er direkte og hardt rammet av krigføringen. Blokaden hindrer tilførsel av nødvendig utstyr og medisiner og internasjonale hjelpeorganisasjoner får ikke tilgang til å bistå.

Unio er bekymret for brudd på medisinsk nøytralitet og menneskerettigheter. Helseinstitusjoner må ikke bombes, og helsepersonell må kunne utføre jobben sin trygt, uten fare.

Unio ber regjeringen:

  • legge sterkt press på krigens parter og deres allierte for en varig fredsløsning
  • kreve at sykehus i Gaza får tilgang på strøm og nødvendig utstyr og medisiner for å kunne yte nødvendig helsehjelp
  • tilby medisinsk utstyr og medisiner til helsetjenestene i Gaza
  • tilby helsepersonell til Gaza og nærområdene
  • tilby å bidra med evakuering av pasienter fra overfylte sykehus i Gaza
  • tilby å ta imot pasienter fra Gaza ved norske sykehus