Digital fellesopplæring i hovedavtalen i KS

De sentrale partene har laget felles, digital opplæring i hovedavtalen i KS. Vi håper det vil gi dere som lokale parter en felles forståelse og kunnskap om hovedavtalen, og betydningen av et velfungerende partsamarbeid for å kunne utvikle gode, kommunale tjenester.

Opplæringen består av fem deler – først innledning med lederne for hver av de fire forhandlingssammenslutningene og direktør for Arbeidsliv i KS, deretter fire deler med sentrale temaer i hovedavtalen.

Det anbefales at partene på sentralt nivå i kommunene og fylkeskommunene i fellesskap gjennomgår opplæringen.

Som en viktig kilde til mer informasjon om hvordan hovedavtalen skal forstås og bør praktiseres, kan du lese “Veileder til Hovedavtalen”.

 

Panelsamtale

Fellesopplæring del 1

Fellesopplæring del 2

Fellesopplæring del 3

Fellesopplæring del 4