Lærerstreiken: Helt rett å klage staten inn for ILO

Utdanningsforbundet har klaget staten inn til ILO – den internasjonale arbeidsorganisasjonen – etter at streiken ble stanset med tvungen lønnsnemnd i fjor høst. – Det støtter jeg fullt ut.  I Norge er streikeretten særlig under press for arbeidstakere i offentlig sektor, sier Unio-leder Ragnhild Lied.

Hun har i dag sendt et støttebrev til ILO.  Også lærernes internasjonale organisasjon, Education International (EI),  støtter Utdanningsforbundet.

Det var arbeidsministeren som i september for ett år siden stanset streiken med begrunnelsen at den førte til «alvorlige samfunnsmessige konsekvenser for barn og unge».

Dette bestrider Utdanningsforbundet i sin klage til ILO. «Kunnskapsgrunnlaget som ble brukt fra regjeringenes side om de faktiske konsekvensene, var først og fremst basert på diffuse «bekymringer», heter det blant annet i klagen. Utdanningsforbundet understreker i klagen at lærerstreiken ble knyttet til flere helsefaglige utfordringer som ikke er lærernes ansvar.

– Det er en viktig klage fordi det kan oppleves som at arbeidsgiverne i offentlig sektor kan lene seg tilbake og bare vente på at streiken blir stoppet av regjeringen. Dermed unnlater de å prøve å komme arbeidstakerne i møte med reelle forslag til løsninger, sier Lied.

ILO har flere ganger kritisert Norge for uforholdsmessig bruk av tvungen lønnsnemnd, og bedt om at staten heller setter inn tiltak for å avhjelpe negative konsekvenser av en streik. Utdanningsforbundet skriver i sin klage at regjeringen ikke satte i verk kompenserende tiltak.

– Dette handler om lærernes rett til faktisk å bruke streik som et virkemiddel til å oppnå bedre lønn, slutter Ragnhild Lied.

Du kan lese mer om saken og begrunnelsen for klagen på utdanningsforbundet.no