Etter flere år med redusert kjøpekraft tror regjeringen på reallønnsvekst i 2024

Regjeringens anslag på pris- og lønnsvekst neste år i Nasjonalbudsjettet er om lag på linje med de siste anslagene fra SSB. Anslagene gir en reallønnsvekst på 1,1 prosent i 2024 dersom de slår til.

Av Fredrik Haugen, sjeføkonom i Unio

Reallønnsnedgang i 2023

Regjeringen anslår at lønnsveksten i inneværende år vil bli 5,5 prosent. Dette er noe høyere enn ramma på 5,2 prosent i frontfaget. Anslaget er identisk med de siste anslagene fra SSB og Norges Bank.

Nasjonalbudsjettet anslår videre at prisveksten blir 6,0 prosent i år. Dermed anslår regjeringen en reallønnsnedgang på 0,5 prosent 2023. Regjeringen legger dermed til grunn at en noe større reallønnsnedgang enn SSB og Norges Bank.

Forventer økt kjøpekraft i 2024

I 2024 anslår regjeringen at årslønnsveksten vil bli 4,9 prosent, litt under de siste prognosene fra SSB og Norges Bank.

Samtidig legger regjeringen til grunn at prisveksten vil reduseres til 3,8 prosent. Det betyr at neste års tariffoppgjør for første gang på flere år kan gi reallønnsvekst. Regjeringens anslag er at reallønnsveksten blir på 1,1 prosent, det samme som SSB anslår.

Norges Bank forventer at prisveksten vil holde seg på et høyere nivå i 2024 og 2025 enn regjeringen og SSB. Dermed er ikke sentralbanken like optimistisk med hensyn til reallønnsveksten i 2024, og anslår en vekst på 0,4 prosent.

Regjeringen legger ellers til grunn at pengemarkedsrentene vil stige fra 4,2 prosent i år til 4,8 prosent i 2024, og at de deretter vil synke til 4,3 prosent i 2025.